Projektowanie UI/UX

Projektowanie UI/UX


„Design to nie tylko to, jak coś wygląda i jak się to czuje. Design to sposób, w jaki to działa.”


- Steve Jobs 


Termin proces projektowania UI/UX został po raz pierwszy wprowadzony pod koniec lat 90. przez słynnego projektanta i psychologa poznawczego Donalda Normana. Norman stwierdził kiedyś: Wymyśliłem ten termin, ponieważ uważałem, że ludzki interfejs i użyteczność są niezwykle ważne. Chciałem objąć wszystkie aspekty doświadczenia danej osoby z systemem, w tym grafikę projektu przemysłowego, interfejs, interakcję fizyczną i instrukcję obsługi. Obecnie termin ten zaczyna nabierać coraz większego znaczenia.


Podczas projektowania swojego pierwszego produktu Apple, Steve Jobs był bardzo zapalony do procesu projektowania, a jego praktyki stały się wytycznymi dla gigantów technologicznych, takich jak Microsoft, HP itp. Ekscytujący i prosty interfejs zawsze będzie przyciągał użytkownika, zabierze go w doświadczenie, które dla niego zaprojektujemy świadomie i gdzie przejrzystość jest kluczem. 


Co to jest User Experience?


W ogólnym ujęciu to inaczej wartość, jaką użytkownik końcowy otrzymuje podczas korzystania z Twojego produktu. Wszystko sprowadza się tu do zwiększenia satysfakcji użytkownika, gdy wchodzi w interakcje z produktem – poprzez poprawę użyteczności, dostępności i przyjemności.


Dlaczego User Experience ma znaczenie?

Dobrze zaprojektowany interfejs użytkownika nie tylko skutecznie prezentuje Twój produkt, ale także zwiększa zaufanie klientów do Twojej marki. Prostota lub przyjazność dla użytkownika jest podstawową rzeczą, o której należy pamiętać podczas tworzenia efektywnego systemu UI/UX. Steve Jobs zawsze wierzył w prostotę – według niego jest ona ostatecznym wyrafinowaniem; tym, co sprawia, że Twoja firma wyróżnia się na tle konkurencji.


„Design tworzy kulturę. Kultura kształtuje wartości. Wartości determinują przyszłość.”


- Robert L. Peters


Jak podejść do projektowania UI/UX?


Projektowanie UI/UX jest nieodłączną częścią procesu rozwoju produktu. To właśnie ono decyduje o jego przyszłości lub sukcesie. Najlepsze podejście do udanego projektu UI/UX polega na połączeniu struktury, treści i doświadczenia użytkownika w taki sposób, aby umożliwić Twojej firmie osiągnięcie zamierzonych celów. W procesie projektowania UI/UX należy stosować wyłącznie podejście skoncentrowane na użytkowniku. Przyjęcie takiej strategii pozwala na opracowanie prostych, intuicyjnych i angażujących mikromomentów, które zachwycą użytkowników końcowych. Proces projektowania UI/UX jest metodologią, której przestrzeganie pozwala na dopracowanie interfejsów użytkownika tak, aby były jak najlepsze dla Twojego biznesu. Poszczególne etapy procesu projektowania doświadczeń użytkownika są następujące:

1. Definicja produktu

To pierwszy etap procesu projektowania użytkownika. Zespół odpowiedzialny za ten etap zbiera wymagania użytkowników w oparciu o ich środowisko biznesowe. Jest to bardzo istotne, ponieważ w tej fazie następuje zrozumienie rzeczywistego zakresu produktu i jego istnienia. Istotnymi rezultatami tej fazy są User Personas, User Stories oraz Diagramy Przypadków Użycia.

2. Research


Badania są najbardziej istotnym elementem dla projektanta. Zespół projektowy bada, jak działa obecny system, a następnie wypracowuje nową propozycję dla klienta. Trzy główne funkcje na tym etapie to:


• zrozumienie konkurencji,


• dokonanie dokładnych badań,


• przejście przez strategię konkurentów.


Proces badawczy powinien również obejmować zrozumienie najnowszych trendów UI/UX, zasad projektowania i obowiązujących wytycznych.

3. Analiza


W tej fazie należy wykorzystać to, co zostało zebrane w fazie Research. Z pomocą uzyskanych informacji stwórz hipotetyczne personas oraz mapy doświadczeń.


Hipotetyczne persony: tworzenie hipotetycznych scenariuszy pomaga projektantom poznać różne osoby, które będą użytkownikami Twojego produktu. Pozwala to na przedstawienie realistycznej reprezentacji ostatecznego produktu.


Mapy doświadczeń: pokazują sposób poruszania się użytkownika w ramach produktu końcowego. Wszystko to odbywa się za pomocą wizualnych reprezentacji, ukazujących właściwe interakcje z klientem w fazie definiowania produktu.

4. Projekt


W procesie projektowania ostatecznie nadajemy życie pomysłom, które zebraliśmy w powyższych trzech krokach. Teraz nadszedł czas na pracę nad finalną grafiką. W tej fazie zespół projektowy wykonuje ostateczny projekt. Istotnymi rezultatami fazy projektowania są:


Szkicowanie: faza projektowania rozpoczyna się od szkicowania. Projektanci zazwyczaj wykonują odręczne szkice, aby zwizualizować koncepcję za pomocą prostych pojęć.


Tworzenie makiet: makieta to wizualna struktura przedstawiająca hierarchię stron i elementy produktu. Szkielet jest uważany za szkielet produktu. Nazywa się go również szkieletem projektu. Chodzi tu głównie o ogólny wygląd produktu końcowego.


Tworzenie prototypów: prototypy koncentrują się na odczuciu produktu UI/UX, który jest projektowany. Chodzi tu bardziej o doświadczenie interakcji. Prototypy dają efekt symulatora.


Tworzenie specyfikacji projektu: specyfikacja projektu zawiera diagramy poruszania się użytkownika i diagramy przepływu zadań. Przedstawia ogólne wymagania dotyczące pracy i stylu produktu UI/UX. Opisuje procesy i elementy graficzne, aby stworzyć właściwe doświadczenia użytkownika.

5. Walidacja


Testowanie jest fazą, która określa ogólną jakość produktu końcowego. Testerzy robią notatki na temat aspektów, które muszą być poprawione i odsyłają je do zespołu w celu poprawienia błędów. Podczas oceny produktu końcowego należy mieć na uwadze następujące czynniki:


• Czy system jest przyjazny dla użytkownika?


• Czy jest on elastyczny i łatwy w obsłudze?


• Czy rozwiązuje problem klienta?


• Czy jest wiarygodny i przyciąga użytkowników do powrotu za każdym razem, gdy potrzebują Twojej usługi? 


Wniosek z tego taki, że aby tworzyć niesamowite interfejsy UX/UI, trzeba podążać za systematycznym i zorganizowanym podejściem, a strategia procesu projektowania UI/UX pomoże Ci w osiągnięciu tego celu. Jest to jeden z najlepszych sposobów, aby utrzymać istniejących klientów i przyciągnąć nowych.

LinkedIn

O autorze

Filip Kozłowski