Excel jest bardzo dobrym narzędziem do analizy, oraz przetwarzania względnie dużej ilości stabelaryzowanych danych.