Tworzenie oprogramowania nie jest prostą dziedziną, dlatego procesy i sposób podejścia do budowy systemów informatycznych wymaga odpowiedniego zarządzania. Jednym ze sposobów realizacji założonych projektów, którą my również stosujemy jest Scrum, wywodzący się z Agile. Scrum nie jest metodyką, a jedynie tzw. frameworkiem, czyli ramą strukturalną, w której organizuje się pracę.